Beneficiari eligibili:

Prin SUBMASURA 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, se pot obtine intre 40.000 euro/50.000 euro de catre tineri, care se instaleaza ca unici sefi al exploatatiei agricole sau de catre persoane juridice cu mai multi actionari unde un tanar se instaleaza si exercita un control efectiv pe termen lung in ceea ce priveste deciziile referitoare la gestionare, la beneficii si la riscurile financiare legate de exploatatie, astfel:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderi individuale
 • Intreprinderi familiale
 • Societate in nume colectiv
 • Societate in comandita simpla
 • Societate pe actiuni
 • Societate in comandita pe actiuni
 • Societate cu raspundere limitata (microintreprinderi, intreprinderi mici)
 • Cooperative agricole
 • Societati cooperative
 • Grup de producatori

Sunt eligibili solicitantii care au varsta de cel putin 18 ani impliniti la data depunerii Cererii de finantare si au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, si sa detina competente si aptitudini profesionale, indeplinind cel putin una dintre urmatoarele conditii:

 • studii medii/superioare in domeniul agricol/veterinar/economie agrara
 • formare profesionala prin studii/ curs de calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de cel calificare profesionala,
 • competente in domeniul agricol/ veterinar/economie agrara dobandite prin participarea la programe de instruire/initiere/specializare care nu necesita un document eliberat de formatorii recunoscuti de catre ANC si presupune un numar de ore sub numarul de ore aferent Nivelului I de calificare profesionala;
 • angajamentul de a dobandi competentele profesionale adecvate intr-o perioada de gratie de maximum 33 de luni de la data adoptarii deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Investitii eligibile:

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea inceperii activitatilor agricole pentru instalarea tanarului fermier intr-o exploatatie agricola, pe baza Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri, respectand conditiile prevazute in prezentul Ghid si Fisa tehnica a submasurii 6.1, inclusiv capitalul de lucru, achizitia de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potentialul agricol (daca e cazul) precum si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Sursa:indais.ro