Accountant calculating profit with financial analysis graphs. Notebook, glasses and calculator lying on desk. Accountancy concept. Cropped view.

Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

CHELTUIELI ELIGIBILE

 Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii;

 Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

 Achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie.

BENEFICIARI ELIGIBILI

 Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral

 A înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

 Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioada nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare;

 Solicitantul asigură contribuția proprie de minim 10% din valoarea eligibilă.

FINANȚARE

 90% nerambursabilă între 25.000 și 200.000 euro.

OBLIGAȚII

 Nu se vinde nimic 5 ani;

 Activele achiziționate trebuie să fie noi;

Menținerea activității în această perioadă;

Crearea a 2 locuri de muncă.

Articolul precedentFinanțare nerambursabilă de până la 70.000 de Euro, cu 100% nerambursabilitate, pentru Tinerii Fermieri
Articolul următorFERMIERII VOR PRIMI DESPAGUBIRI DE SECETA